انجمن حقوق سراب انجمن حقوق سراب گامی بلند در جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان توسط خود دانشجویان امید است بتوانید در تمام آزمونهای حقوقی رتبه های بهتری کسب نمایید پس باید تلاش کنید تا موفق شوید http://huquq.ir 2018-08-14T17:58:18+01:00 text/html 2017-12-13T08:14:32+01:00 huquq.ir دبیر انجمن پزشکی قانونی http://huquq.ir/post/235 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">سوالات پزشکی قانونی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">@@@@@@@@@@@@@@</span></font></b></p></div> text/html 2017-09-11T13:07:21+01:00 huquq.ir دبیر انجمن انجمن حقوق http://huquq.ir/post/234 <p align="center"> <font face="impact" size="7"><strong>انجمن حقوق سراب&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="impact" size="7"><b>روزهای یکشنبه و سه شنبه</b></font></p><p align="center"><font face="impact" size="7"><b>هر هفته در سالن ارشاد&nbsp;</b></font></p> text/html 2017-02-12T14:30:02+01:00 huquq.ir دبیر انجمن قواعد ارث http://huquq.ir/post/233 <p align="center"> <font size="7"><strong>قواعد ارث</strong></font><br></p><p align="center"><font size="7"><strong>مطابق فقه و حقوق</strong></font></p> text/html 2011-04-10T06:14:49+01:00 huquq.ir دبیر انجمن سلام http://huquq.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: xx-large;">انجمن حقوق سراب</b></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><b>و تدریس دروس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><b>در سالن اجتماعات ارشاد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><b>پارک شهید بهشتی</b></font></div>