موسسه حقوقی صدرا (قضاوت، وکالت، ارشد) موسسه حقوقی صدرا با کمک اساتید و بزرگان حقوقی گامی بلند و استوار در جهت موفقیت در آزمونها را در سطح کشور شروع کرده است آموزش از طریق جزوه، کتاب صوت و تصویر و مشاوره و پشتیبانی و جلسات انگیزشی، رفع اشکال و روشهای تست زنی و سایر نکات و مطالب علمی و آموزشی، در خدمت شما علاقمندان به حقوق و تلاشگران می باشد tag:http://huquq.ir 2019-11-18T21:47:15+01:00 mihanblog.com خدای اسب ها 2019-08-14T12:22:25+01:00 2019-08-14T12:22:25+01:00 tag:http://huquq.ir/post/261 دبیر انجمن نام خدایی که در همین نزدیکی هاست... نام خدایی که در همین نزدیکی هاست...

دانلود فایل با لینک مستقیم

]]>
جزوه آموزشی تند خوانی 2019-08-07T05:09:57+01:00 2019-08-07T05:09:57+01:00 tag:http://huquq.ir/post/259 دبیر انجمن جزوه آموزشی تند خوانی جزوه آموزشی تند خوانی
دانلود فایل با لینک مستقیم
]]>
خانم فروغی 2019-06-14T16:42:30+01:00 2019-06-14T16:42:30+01:00 tag:http://huquq.ir/post/258 دبیر انجمن جزوه اصول فقه خانم فروغیدانلود جزوه اصول فقه خانم فروغی جزوه اصول فقه خانم فروغی
دانلود جزوه اصول فقه خانم فروغی
]]>
علیانسب 2019-05-29T18:39:26+01:00 2019-05-29T18:39:26+01:00 tag:http://huquq.ir/post/257 دبیر انجمن تدریس حقوق مدنی 3مدنی 3 جلسه اول علیانسب تدریس حقوق مدنی 3
مدنی 3 جلسه اول علیانسب
]]>
وحید نظری 2019-05-18T18:27:16+01:00 2019-05-18T18:27:16+01:00 tag:http://huquq.ir/post/256 دبیر انجمن دانلود جزوات استاد نظریمدنی 8 حق شفعه استاد نظریدانلود جزوا آیین دادرسی مدنی قسمت اول دانلود جزوات استاد نظری

مدنی 8 حق شفعه استاد نظری
دانلود فایل با لینک مستقیم

دانلود جزوا آیین دادرسی مدنی قسمت اول
]]>
آموزش طب سنتی 2019-05-14T11:22:32+01:00 2019-05-14T11:22:32+01:00 tag:http://huquq.ir/post/255 دبیر انجمن کتاب مزاج شناسی تالیف علیانسب "خرید اینترنتی کتاب مزاج شناسی علیانسب" کتاب مزاج شناسی
 تالیف علیانسب 

"خرید اینترنتی کتاب مزاج شناسی علیانسب"
]]>
حقوق جزا 2019-05-14T09:55:18+01:00 2019-05-14T09:55:18+01:00 tag:http://huquq.ir/post/254 دبیر انجمن دانلود جزوات حقوق جزاتدوین و تدریس: خانم بهنام.حقوق جزا 1 خانم بهنام دانلود جزوات حقوق جزا
تدوین و تدریس: 
خانم بهنام
.
حقوق جزا 1 خانم بهنام
]]>
حقوق تجارت قاسم زاده 2019-05-07T10:34:56+01:00 2019-05-07T10:34:56+01:00 tag:http://huquq.ir/post/253 دبیر انجمن جزوات حقوق تجارتتدریس و تدوین: خانم سیما قاسم زادهدانلود حقوق تجارت 1دانلود حقوق تجارت 4 جزوات حقوق تجارت
تدریس و تدوین:
 خانم سیما قاسم زاده

دانلود حقوق تجارت 1

دانلود حقوق تجارت 4
]]>
خانم سکالش 2019-05-06T18:39:16+01:00 2019-05-06T18:39:16+01:00 tag:http://huquq.ir/post/252 دبیر انجمن جزوات آیین دادرسی کیفریتدوین و تدریس : خانم مهری سکالشجزوه اصلاح شده خیارات خانم سکالشدانلود جزوه خیارات خانم سکالشدانلود جزوه آ . د . ک خانم سکالش جزوات آیین دادرسی کیفری
تدوین و تدریس : 
خانم مهری سکالش

جزوه اصلاح شده خیارات خانم سکالش
دانلود جزوه خیارات خانم سکالش

دانلود جزوه آ . د . ک خانم سکالش
]]>
حقوق مدنی 2019-05-05T16:46:53+01:00 2019-05-05T16:46:53+01:00 tag:http://huquq.ir/post/251 دبیر انجمن جزوات حقوق مدنیتدریس و تدوین:خانم  دکتر  مهدویجزوه حقوق مدنی 1 استاد مهدویحقوق مدنی 2 استاد خانم مهدوی جزوات حقوق مدنی
تدریس و تدوین:
خانم  دکتر  مهدوی

جزوه حقوق مدنی 1 استاد مهدوی

حقوق مدنی 2 استاد خانم مهدوی
]]>
انسان توسعه یافته 2019-04-10T09:46:46+01:00 2019-04-10T09:46:46+01:00 tag:http://huquq.ir/post/250 دبیر انجمن لینک مستقیم خرید کتاب انسان توسعه یافتهخرید اینترنتی کتاب انسان توسعه یافتهفهرست و مقدمه کتاب را در ادامه مطلب بخوانید لینک مستقیم خرید کتاب انسان توسعه یافته

خرید اینترنتی کتاب انسان توسعه یافته

فهرست و مقدمه کتاب را در ادامه مطلب بخوانید
]]>
آزمون وکالت 2019-03-15T16:54:43+01:00 2019-03-15T16:54:43+01:00 tag:http://huquq.ir/post/249 دبیر انجمن دروس آزمون وکالتو ضرایب هر یک دروس آزمون وکالت
و ضرایب هر یک

]]>
آزمون های ارشد 2019-03-15T16:49:14+01:00 2019-03-15T16:49:14+01:00 tag:http://huquq.ir/post/248 دبیر انجمن کارشناسی ارشد رشته حقوق دارای چهار گرایش اصلیو بیش از 20 گرایش فرعی دارد ...که دروس آزمون عبارتند از: کارشناسی ارشد رشته حقوق 
دارای چهار گرایش اصلی
و بیش از 20 گرایش فرعی دارد ...
که دروس آزمون عبارتند از:
]]>
دانلود روش تحقیق 2019-03-07T06:25:55+01:00 2019-03-07T06:25:55+01:00 tag:http://huquq.ir/post/247 دبیر انجمن کتاب و خلاصه روش تحقیق حافظ نیا در سایت ها موجود استدانلود مستقیم خلاصه کتاب  کتاب و خلاصه روش تحقیق حافظ نیا در سایت ها موجود استدانلود مستقیم خلاصه کتاب 
]]>
آموزش تند خوانی 2019-03-06T16:39:20+01:00 2019-03-06T16:39:20+01:00 tag:http://huquq.ir/post/243 دبیر انجمن آزمون تند خوانی از 100 امتیازبه شرح ذیل خواهد بود
آزمون تند خوانی از 100 امتیاز
به شرح ذیل خواهد بود

]]>