تبلیغات
انجمن حقوق سراب - پزشکی قانونی
سوالات پزشکی قانونی 

@@@@@@@@@@@@@@

بسمه تعالی

سئوالات پزشکی قانونی

1ـ صور مختلف حضور پزشگ در دادگاه را بیان کنید

2ـ اعتبار نظریه پزشگ قانونی در دادگاه تا چه حدی هست؟

3ـ آیا قاضی می تواند برخلاف نظریه پزشگی قانونی رای صادر نماید؟

4ـ تعهدات پزشگ تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه و چرا؟

5ـ مفهوم برائت و رضایت در اعمال جراحی و سایر اقدامات پزشگی را بیان کنید؟

6ـ از انواع گواهی های پزشگی قانونی 6 مورد را نام ببرید؟

7ـ ارزش حیات در تعیین حقوق مختلف را بیان کنید؟

8ـ انواع مرگ را از نظر پزشگی قانونی شرح دهید؟

9ـ از تغییرات پس از مرگ علایم زود رس و دیر رس را شرح دهید؟

10ـ وظیفه عمده پزشگ قانونی چیست؟

11ـ چگونگی تشخیص مرگ را شرح دهید؟

12ـ در چه مواردی نیاز به معاینه و کالبد شکافی و کالبد گشایی است؟

13ـ ضرورت تشخیص هویت در افراد زنده و مرده را شرح دهید؟

14ـ روش های تشخیص هویت  را نام برده و دومورد را به اختصار شرح دهید؟

15ـ علل خودکشی را بیان کنید؟

16ـ از تفاوت های خودکشی با قتل چند مورد را بیان کنید؟

17ـ خفگی را تعریف کرده و انواع ان را نام ببرید؟

18ـ علل ارجاع افراد به بخشهای روان پزشگی قانونی چیست؟

19ـ بیماری های روانی را نام ببرید؟

20ـ انحرافات جنسی را نام برده و سادیسم و مازوخیسم را شرح دهید؟
تاریخ : چهارشنبه 1396/09/22 | ساعت 12 و 44 دقیقه و 32 ثانیه | نویسنده : دبیر انجمن | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پرشین فاز